Sumitomo Bigdaishowa Vargus HPMT Komet Mitutoyo Ojiyas Marposs Zoller Tatung Maxmill Tanstar
to Sumitomo to Bigdaishowa to Vargus to HPMT to Komet to Mitutoyo to Ojiyas to Marposs to Zoller to Tatung to Maxmill to Tanstar

IN DISTRIBUTION OF

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Diamond Flower,Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại::(04) 6668-9888, 6668-8988Fax:(04)6666-8168Email:tinhha@tinhha.vn