Dao vát mép mặt sau BARI CUT

Ứng dụng khi cần vát vát mép ở mặt sau mà không cần xoay chi tiết. Quá trình vát mép được vận hành tự động.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870