Dao vát mép kiểu SNAP

Cấu trúc thiết kế đơn giản cho phép thực hiện vát mép trên cả hai mặt một cách nhanh chóng và chính xác. Đường kính lỗ.:ø2-ø20mm. Snap Tool có thể vát mép tự động được các lỗ nhỏ mà trứơc kia phải thực hiện thủ công bằng tay.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870