Dòng mũi phay SE 60

  • Hãng sản xuất: HPMT
  • SE 60 là dòng mũi phay cacbua rắn đáp ứng linh hoạt các ứng dụng gia công, đạt tốc độ cao và mang đến hiệu quả về chi phí cho gia công nói chung. SE 60 được thiết kế để gia công các vật liệu từ 53 HRC đến 68 HRC.
  • Download Catalog
  • Danh mục: Mũi phay HPMT

Tiêu chuẩn mũi phay HPMT Tiêu chuẩn mũi phay HPMT Tiêu chuẩn mũi phay HPMT Tiêu chuẩn mũi phay HPMT Tiêu chuẩn mũi phay HPMT

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870