Trung tâm gia công đứng OKUMA GENOS M series

Công nghệ Genos mang tính di sản của OKUMA mang đến cho bạn những model trung tâm gia công tốt nhất toàn cầu. Kết cấu có độ cứng vững cao cho năng suất vượt mong đợi. Cải thiện năng suất nhờ khả năng gia công mạnh mẽ.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870