Trung tâm gia công ngang OKUMA MILLAC HⅡ series

Giảm đáng kể thời gian chu kỳ và giúp năng suất cao hơn cho gia công các phôi nhỏ – tất cả đều nằm trong một máy gia công nhỏ gọn.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870