Trung tâm gia công ngang OKUMA SPACE CENTER MA-400HA

Độ chính xác gia công ổn định và độ tin cậy cao hơn mang đến năng suất cao hơn nữa – bởi Tính năng Thân thiện với Nhiệt của Okuma (Okuma’s Thermo – Friendly Concept).

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870