Trung tâm tiện 2 trục chính OKUMA TWIN STAR LT EX series

Gia công hoàn thiện trên chỉ 1 máy tiện CNC với truc chính trái và phải, đài dao trên và dưới.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870