Caliper Type Micrometers Series 143

  • Manufacturer: Mitutoyo
  • Caliper Type Micrometers Series 143 : Hiệu quả để đo các thông số của phôi ở những điểm khó tiếp cận.
  • » Download Catalog
    Get a quote
  • 024 6668 9888
    0945 275 870