Dao vát mép C-CUTTER MICRO

Đường kính dao cực nhỏ cho phép vát mép cả mặt trước và sau ngay trên cả các phôi có hình dạng phức tạp!

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870