CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TỪ HÃNG


Chứng nhận đại lý hãng sumitomo


Chứng nhận Big Daishowa


Chứng nhận đại lý hãng mitutoyo


Chứng nhận đại lý hãng Ojiyas

Chứng nhận chính hãng FARO của Tinh Hà


Chứng nhận đại lý hãng faro