LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ


1960      Công ty mẹ là Công ty Thương mại Sing Lung, được thành lập tại Đài Bắc.


1996      Thành lập Công ty con ở nước ngoài, và tập trung đầu tư vào thị trường Việt Nam.


1998      Công ty TNHH Tinh Việt được thành lập hợp pháp tại TP. Hồ Chí Minh.


1998      Là Đại lý phân phối chính thức các thiết bị đo lường chính xác của Hãng Mitutoyo (Nhật Bản) tại Việt Nam.


2000      Là Đại lý phân phối chính thức Dụng cụ cắt gọt của Hãng Sumitomo (Nhật Bản) tại Việt Nam.


2002      Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tinh Hà được thành lập hợp pháp tại TP. Hà Nội.


2005      Là Đại lý phân phối chính thức Dụng cụ, chấu cặp, đồ gá cao cấp của Hãng Big Daishowa (Nhật Bản) tại Việt Nam.


2006      Là Đại lý phân phối chính thức hàng Dưỡng kiểm của Hãng Ojiyas (Nhật Bản) tại Việt Nam.


2007      Là Đại lý phân phối chính thức về Thiết bị đo lường chính xác của Hãng MARPOSS (Ý) tại Việt Nam.


2008      Là Đại lý phân phối chính thức về Thiết bị đo dao của Hãng Zoller (Đức) tại Việt Nam.


2010      Là Đại lý phân phối chính thức về Các dụng cụ cắt gọt của Hãng HPMT (Malaysia) tại Việt Nam.


2012      Là Đại lý phân phối chính thức về Các dụng cụ cắt gọt của Hãng Komet (Đức) tại Việt Nam.


2013      Là Đại lý bán máy tiện, máy trung tâm gia công của Hãng Okuma (Nhật Bản) tại Việt Nam.


2014      Công ty Tinh Việt được chuyển đổi thành chi nhánh của công ty Tinh Hà tại Tp. Hồ Chí Minh


2017      Là Đại lý Ủy quyền duy nhất về Thiết bị đo không gian ba chiều 3D của hãng Faro (Mỹ) tại Việt Nam


2022      Là Đại lý phân phối chính thức về các dụng cụ cắt gọt của hãng OSG (Nhật Bản) tại Việt Nam


2022      Là Đại lý phân phối chính thức về các dụng cụ cắt gọt của hãng Union Tool (Nhật Bản) tại Việt Nam


2024      Là Đại lý ủy quyền về máy bơm dầu của hãng NOP (Nippon Oil Pump – Nhật Bản) tại Việt Nam