KHO HÀNG


Tại Công ty Tinh Hà, chúng tôi luôn sẵn sàng để tồn kho cho khách hàng, vì chúng tôi dành ưu tiên cho sự sản xuất của khách hàng. Công ty chúng tôi được trang bị kho hàng rộng rãi và được quản lý chặt chẽ, tại cả văn phòng Hà Nội lẫn văn phòng TP. Hồ Chi Minh. Nếu quý khách đã giao dịch với công ty chúng tôi và muốn chúng tôi chuẩn bị tồn kho, xin liên hệ với công ty chúng tôi!

Đây là phòng kho tại văn phòng Hà Nội

Kho hàng Hà Nội

Kho hàng Hà Nội

Đây là phòng kho tại văn phòng HCMC

Kho hàng TP HCM

Kho hàng TP HCM

Kho hàng TP HCM