Thanh làm sạch α

Dùng cho các đầu kẹp ø3 – ø12. Được thiết kế để làm sạch lỗ bên trong các đầu kẹp với đường kính lỗ thích hợp.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870