Đài Phay Mặt Surface Mill

Thiết kế tối ưu, cải thiện đáng kể độ nhám bề mặt của chi tiết gia công.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870