Đồ gá tháo lắp đầu kẹp dao kiểu BT, DV, HSK, BIG CAPTO

Đồ gá tháo lắp đầu kẹp dao dùng để tháo, lắp đài dao hoặc vít rút với kiểu đầu kẹp BBT (BT), BDV (DV), HSK & BIG CAPTO của Big Daishowa.

 

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870