Phần mềm cho máy chiếu laser FARO BuildIT

  • Phần mềm FARO BuildIT dành cho máy chiếu FARO Tracer Laser là một công cụ mạnh mẽ giúp cho máy chiếu FARO Tracer Laser có thể thực hiện đầy đủ các tính năng từ cơ bản đến nâng cao của nó. Phần mềm FARO BuildIT cho phép tạo, lập kế hoạch và vận hành quy trình làm việc một cách nhanh chóng, dễ dàng.
  • Danh mục: Phần mềm cho máy đo 3D FARO

 

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870