Trung tâm gia công ngang SPACE CENTER MA-12500H

Công suất cao và tốc độ cao cải thiện năng suất khi gia công các chi tiết lớn.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870