Máy đo 3D FARO Super 6DoF TrackArm

Độ chính xác và tính linh hoạt cho phép đo những điểm khó tiếp cận. Sử dụng nhiều CMM di động cùng với nhau như một giải pháp đo lường khối lượng lớn. Không có hạn chế về điểm đo bị khuất do vật cản tầm nhìn. Hoạt động mà không cần dây cáp kết nối ở bất kỳ đâu bạn cần đo 3D. Cải thiện hiệu quả đo lường của thiết bị bằng cách sử dụng FARO Vantage Laser Tracker và FaroArm hoặc ScanArm một cách độc lập, nếu cần. Xử lý lỗi nhanh hơn và phân tích nguyên nhân gốc rễ giúp tăng năng suất tổng thể.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870