Máy Đo FARO Laser Tracker Vantage Max

Máy Đo FARO Laser Tracker Vantage Max là dòng máy đo 3D di động giúp tối ưu hóa năng suất quy trình làm việc cho các ứng dụng đo lường quy mô lớn, bao gồm không giới hạn các ứng dụng hiệu chuẩn lắp ráp, kiểm tra bộ phận và cụm máy, thiết lập hiệu chuẩn thiết bị và thiết kế ngược.

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870