Thước kẹp 150mm Mitutoyo 500-723-20, độ chính xác 0.02, IP67

    Nhận báo giá
  • 024 6668 9888
    0945 275 870